#9087, nar. 16 cervence 1840

Rodina:

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.5.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.8.