#9100, nar. 16 brezna 1838, zemr. 20 brezna 1838

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.86.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.48.