#9170, nar. 16 kvetna 1839, zemr. 4 zari 1839

Odkazy:

  1. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.