#9178
  • Snatek*: Subjekt=Jan Kupilik1
  • Príjmení po svadbe: Kupilikova1

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.43.