#9234
  • Snatek*: Subjekt=Josef Rojt1
  • Príjmení po svadbe: Rojtova1

Rodina: Josef Rojt

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.54.