#9961
  • Snatek*: Subjekt=Petr Cejka1
  • Príjmení po svadbe: Cejkova1

Rodina: Petr Cejka

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Loucim 28; 1876-1913; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.39.