#473, nar. 21 unora 1903

Rodina: Otakar Jezek nar. 3 bre 1900

Odkazy:

  1. Birth Certificate of Okresni narodni vybor in Klatovy, Vol. IV K, Year 1944, p. 298, Record No. 33,.
  2. Death Certificate of Mestsky narodni vybor in Klatovy, Vol. 21, Year 1979, p. 88, Record No. 62,.