#78, nar. 3 brezna 1900

Rodina: Josefa Raskova nar. 21 uno 1903

Odkazy:

  1. Birth Certificate of Okresni narodni vybor in Klatovy, Vol. IV K, Year 1944, p. 298, Record No. 33,.
  2. Death Certificate of Mestsky narodni vybor in Klatovy, Vol. 21, Year 1979, p. 88, Record No. 62,.