#900, nar. 2 unora 1775, zemr. 24 kvetna 1832

Rodina: Dorota Zitkova nar. o 1779, zemr. 26 dub 1849

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 4; Svihov 1746-1784; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.491.
  2. Kniha zemrelych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.134.
  3. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.9.
  4. Kniha oddanych, sign. Klatovy 37; Stepanovice 1784-1818; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen.
  5. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.6.
  6. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.47.
  7. Kniha oddanych, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.10.
  8. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.51.
  9. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.53.
  10. Kniha narozeni, sign. Svihov 11; Kamyk 1785-1894; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.54.