#1304, nar. 7 listopadu 1884

Rodina: Petr Rasplicka

Odkazy:

  1. Kniha oddani, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.90.
  2. Kniha oddanych, sign. Svihov 19; Trebycinka 1897-1925; Sbirka matrik, Municipal office at Svihov, p.13.
  3. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.21.