#1306, nar. 24 cervence 1858

Rodina: Klara Zieglerova nar. o 12 srp 1861, zemr. 13 cervn 1899

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.21.
  2. Kniha oddani, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.90.
  3. Kniha narozeni, sign. Dolany 06; Dolany 1814-1858; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.90.
  4. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.26.
  5. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.24.
  6. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.30.
  7. Kniha narozeni, sign. Dolany 05; Dolany 1859-1949; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.38.