#10023, nar. 12 unora 1832, zemr. 29 dubna 1833

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Kdyne 10; 1816-1851; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.64.
  2. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Kdyne 10; 1816-1851; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.130.