#10486, nar. 20 cervence 1909

Rodina: Jan Vogeltanz

Odkazy:

  1. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Kdyne 42; 1884-1910; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.192.