#10946, nar. 18 unora 1861

Rodina: Anna Majerova nar. 3 rij 1863

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Dobrany 15; Dobrany 1821-1870; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.184.
  2. Kniha oddanych, sign. Dobrany 46; Dobrany 1857-1933; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.213.
  3. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.16.
  4. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.32.
  5. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.41.
  6. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.48.