#11038, nar. 11 cervence 1885, zemr. 11 kvetna 1956

Rodina: Michal Schweitzer nar. 8 lis 1882

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Dobrany 40; Dobrany 1898-1923; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.16.
  2. Kniha narozeni, sign. Dobrany 27; Dobrany 1880-1897; Sbirka matrik, Municipal office at Klatovy, p.19.