#12395, nar. 10 kvetna 1905

Rodina: Josef Baar nar. 8 zar 1894

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 92; 1893-1908; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.239.
  2. Tomas Sladkovsky, "E-mail from Tomas Sladkovsky," e-mail to Josef Slajs, 12/11/2019.
  3. Kniha oddanych, sign. Domazlice 95; 1931-1940; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.20.