#12435, nar. 23 cervna 1879

Rodina: Marie Vachalova nar. 22 rij 1884

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 92; 1893-1908; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.290.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p,147.
  3. Kniha oddanych, sign. Domazlice 84; 1898-1909; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.234.