#12436, nar. 22 rijna 1884

Rodina: Jan Nemec nar. 23 cervn 1879

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.244.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 84; 1898-1909; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.234.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 92; 1893-1908; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.290.