#2358

Rodina: Anna Preislerova nar. 16 uno 1852, zemr. 7 rij 1893

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Pocinovice 09; Pocinovice 1881-1900; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.57.
  2. Kniha narozeni, sign. Pocinovice 09; Pocinovice 1881-1900; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.138.
  3. Kniha narozeni, sign. Pocinovice 09; Pocinovice 1881-1900; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.100.