#3207, nar. 30 rijna 1848

Rodina: Matej Stocek nar. o 1833

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Svihov 16; Vicenice 1784-1924; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.76.
  2. Kniha oddanych, sign. Svihov 16; Vicenice 1784-1924; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.