#3231, nar. okolo r. 1833

Rodina: Magdalena Hajkova nar. 30 rij 1848

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Svihov 16; Vicenice 1784-1924; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.