#5065, nar. 30 rijna 1826

Rodina: Frantisek Doubek nar. 1820

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.87.
  2. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 30; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.81.