#5067, nar. 22 unora 1792, zemr. 26 unora 1829

Rodina: Jakub Schleiss nar. 27 cervc 1801

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 30; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 12; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.13.
  3. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 39; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.178.
  4. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.87.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 37; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.59.