#5132, nar. 19 unora 1838

Rodina: Jakub Schleiss nar. 14 zar 1837

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.152.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.1.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 52; Parish 1848-1863; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.185.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.16.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.145.