#5508, nar. 3 unora 1871

Rodina: Vaclav Ruzek nar. 7 lis 1860

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.145.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.182.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 51; 1848-1858; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.332.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.369.