#5387, nar. 10 cervence 1864

Rodina: Frantisek Beck nar. 16 kve 1867

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 78; 1864-1872; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.11.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.224.