#5798, nar. 3 rijna 1856

Rodina: Anna Kralovcova nar. 19 rij 1859

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.275.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 80; 1881-1897; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.108.
  3. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.300.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.340.