#5820, nar. 20 kvetna 1892

Rodina: Vaclav Kralovec nar. 2 uno 1887

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.370.
  2. Kniha narozeni, sign. Domazlice 79; 1873-1892; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.283.