#6750, nar. 17 cervna 1784, zemr. 20 unora 1840

Rodina: Marie Pecakova nar. o 1784, zemr. 15 lis 1836

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 10; 1784-1802; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.510.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 22; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.187.
  3. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 48; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.121.
  4. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 22; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.203.
  5. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 22; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.216.
  6. Kniha oddanych, sign. Domazlice 42; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.73.
  7. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 22; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.229.
  8. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 28; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.327.
  9. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 28; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.229.