#6998, nar. 26 listopadu 1804

Rodina: Anna Placha nar. o 1801

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 22; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.203.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 42; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.64.
  3. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 28; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.473.
  4. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.67.
  5. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.74.
  6. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.91.
  7. Kniha narozenych, sign. Domazlice 45; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.102.