#7073, nar. 20 rijna 1811

Rodina: Marie Altmanova nar. o 1815

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 23; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.15.
  2. Kniha narozeni, Mrakov 06; Mrakov 06 1810-1878; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.35.
  3. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.22.
  4. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.42.
  5. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  6. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.46.
  7. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.51.