#9172, nar. 27 cervna 1841, zemr. 13 cervence 1841

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 47; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.44.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 49; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.25.