#7079, nar. 6 prosince 1806

Rodina: Barbora Sinkova nar. o 1807

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 23; 1803-1814; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  2. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.86.
  3. Kniha narozenych, oddanych a zemrelych, sign. Domazlice 41; 1828-1873; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.8.
  4. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.66.
  5. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.103.
  6. Kniha narozenych, sign. Domazlice 46; 1838-1847; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.124.