#7339, nar. 30 listopadu 1807

Rodina 1: Anna Kozinova

Rodina 2: Dorota Cervena nar. o 1822

Odkazy:

  1. Knihy oddanych a narozenych, sign. Horni Folmava 05; 1802-1819; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.139.
  3. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.12.
  4. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.145.
  5. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.165.
  6. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.1.
  7. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.17.