#7342, nar. 18 cervence 1809, zemr. 25 brezna 1832

Rodina:

Odkazy:

  1. Knihy oddanych a narozenych, sign. Horni Folmava 05; 1802-1819; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.21.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.210.
  3. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.87.