#7450, nar. 15 unora 1835

Rodina: Jiri Zahorik nar. 21 lis 1828

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 06; 1815-1856; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.103.
  2. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.1.
  3. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.6.
  4. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.13.
  5. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.23.
  6. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.33.
  7. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.52.
  8. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.74.