#7675, nar. 7 cervence 1871, zemr. 1 kvetna 1945

Odkazy:

  1. Knihy oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Horni Folmava 24; 1856-1883; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.54.