#8537, nar. 14 rijna 1821

Rodina: Dorota Fortova nar. 27 uno 1827

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.41.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.19.