#9210, nar. 27 unora 1827

Rodina: Mathaus Hana nar. 14 rij 1821

Odkazy:

  1. Kniha oddanych, narozenych a zemrelych, sign. Domazlice 31; 1815-1827; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.65.
  2. Kniha oddanych, sign. Domazlice 50; 1848-1869; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.19.