#8674, nar. 19 unora 1829, zemr. 21 cervna 1829

Odkazy:

  1. Kniha narozeni, sign. Domazlice 37; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.59.
  2. Kniha zemrelych, sign. Domazlice 39; 1828-1837; Sbirka matrik, State Regional Archive in Pilsen, p.179.